MENU

Geschiedenis van de Werkgroep Archeologie

Inleiding

Archeologie is geen schatgraven., maar het zoeken aan de hand van door onze voorouders achtergelaten sporen de geschiedenis van een plaats te reconstrueren. De daarbij opgegraven voorwerpen worden zorgvuldig gewassen en gedroogd. Daarna worden ze genummerd en in dozen opgeborgen. Vervolgens vindt er een uitgebreide studie naar de herkomst en datering van de stukken. 

 Een korte opsomming van een aantal activiteiten

In de eerste uitgave van de Groene Valck (okt. 1981) wordt direct melding gemaakt van de installatie van de werkgroep Archeologie. Een eerste onderzoek betrof de restanten van de molen "De oude Knegt", die nog aanwezig waren op het terrein aan de Geesterweg tegenover het voormalige restaurant Laamens.

Het enthousiasme kende geen grenzen. In de toekomst zou een opgraving naar de overblijfselen van kasteel Boekel  aan de orde komen. Dit heeft echter nooit plaatsgevonden.

Wel zijn in de loop van de volgende jaren hier en daar in het dorp opgravingen gedaan. Van een van deze opgravingen werd uitgebreid verslag gedaan  in de GV van november 1991. Ter plaatse van de woning aan de Breedelaan  4  waren sporen van bewoning uit de late bronstijd (1000-900  v. Christus) gevonden.

In de uitgave van de GV in het jaar 1992 wordt melding gemaakt van in Akersloot gevonden kogels en een Romeinse munt. 

Van het onderzoek naar de bodem van het schuilkerkterrein aan de Kerklaan tegenover de R.K. Kerk  wordt verslag gedaan in het jaarboek van 2004. Op dit terrein heeft van 1633 tot 1868 een schuilkerk  gestaan voor de uitoefening van de katholieke eredienst.

In dit overzicht mag niet ontbreken de opgravingen aan de Buurtweg in 2002, 2003 en 2005, door leden van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland  (AWN) afdeling Zaanstreek, waarin een grote hoeveelheid aardewerk- en glasscherven werden  aangetroffen uit de zeventiende en achttiende eeuw .  

Tenslotte is de opgraving aan Klein Dorregeest  nog vermeldenswaardig   Bij de bouw van een woning  daar zijn scherven aangetroffen die dateren uit de zg. Klokbekercultuur (ca. 450-1050 na Chr.) Dit houdt in dat er sprake moet zijn geweest van de eerste bewoning in dit gebied. 

Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: Orangeline Uitgeest ® - The Netherlands. ©, Historische Vereniging Oud-Akersloot