MENU

Dat is kooren op zijnen meulen

Vrij vertaald: dat is koren op zijn molen, of te wel: het komt hem goed uit, het bevalt hem. We hebben het over de korenmolen in Akersloot, eentje met een lange historie. Maar het was niet altijd voorspoed of koren op zijn molen van de molenaar.

Maar anno 2020 wordt er nog steeds koren  in Akersloot gemalen.

Molenaarswoning bewoond door de familie Velzeboer, op de achtergrond de “Oude Knegt”
 

De korenmolen maalt al in de veertiende eeuw, maar waar stond deze molen? Dat blijft gissen. Misschien dat deze molen ook gesitueerd was tegenover  jachthaven Laamens aan de Geesterweg.  Hier stond tot in de jaren tachtig de restanten van korenmolen  “De Oude Knegt”.

In die tijd levert het  archeologisch onderzoek dat tussen en rond de fundamenten werd gedaan interessante feiten op. Al snel blijkt dat de molen verschillende voorgangers heeft gehad. Er worden funderingsresten van een standaardmolen  aangetroffen. Maar tot een ieders verrassing worden er iets noordelijker nog een fundering gevonden.

 

Brand

De archeologen trekken voorzichtig de volgend conclusie: In de grondlaag rond deze fundering worden resten van verbrand hout en smeedijzeren nagels aangetroffen. Vermoedelijk is deze molen in het jaar 1573 door plunderende Spaanse troepen in brand gestoken, nadat  ze op de terugtocht waren van het beleg van Alkmaar. Maar bakkers hebben meel nodig dus wordt in 1580 door de gemeente,  dankzij een  kerkelijke inbreng,  besloten tot het opnieuw oprichten van een korenmolen in Akersloot. De molen wordt jarenlang verpacht met wisselend succes.  In de 18e eeuw komt de molen in particuliere handen maar onderhoud is duur. Rond 1800 is de bouwkundige staat van de molen zo slecht dat opknappen niet meer lonend is.

Vervangen

De molen wordt vervangen door hennepklopper “De Krijgsman” uit Uitgeest. Met een schip wordt de molen naar Akersloot getransporteerd, getuige de volgende rijm: In den jare 1817 ben ik van Uitgeest naar Akersloot gevaren. Eenmaal gesloopt en tweemaal gerecht, zodoende heb ik de naam van “Oude Knegt”. De molen draait met wisselend succes door tot circa 1920. Schaalvergroting doet zijn intrede en  de molen valt stil. De kap en wieken worden verwijderd en de bestemming wordt opslagplaats voor bloembollen. Begin jaren tachtig wordt de molen iets verderop herbouwd.

De afgeknotte “Oude Knegt”

Vele vrijwilligers weten deze gigantische klus te klaren en de molen weer meel te laten malen. In de nieuwjaarsnacht van 2001 wordt deze molen getroffen door een vuurpijl  en brandt  compleet af. Maar niet voor lang blijft deze plek leeg, zodat inmiddels kan worden gezegd:

Driemaal gevallen en viermaal gerecht, zo kom ik aan de naam “De Oude Knegt”.

Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: Orangeline Uitgeest ® - The Netherlands. ©, Historische Vereniging Oud-Akersloot