MENU

Kaasfabriek "De Hoop"

Aan het eind van de 19e eeuw  gaan de boeren steeds meer samenwerken om de prijsdalingen en concurrentie het hoofd te bieden. Het mooiste voorbeeld van deze coöperatieve  samenwerking is de kaasfabriek.  Bovendien bied de komst van de kaasfabriek met stoommachine mogelijkheden tot schaalvergroting. Ook de veehouders in Akersloot gaat mee in de vaart der volkeren.

Bouwgrond

In de zomer van 1899 kopen de veehouders Kraakman, Veldt, Sander en Hollenberg samen een stuk grond aan de Molenbuurt (tussen Julianaweg en Kerklaan). Door burgemeester Hennes wordt eind augustus 1899 een bouwvergunning verleend het bouwen van kaasfabriek “De Hoop”.  De kaasfabriek is ontworpen als een koolschuur-model.  De Akersloter aannemer Engel Poland verwerft de opdracht om de kaasfabriek te bouwen. Het hoofdgebouw wordt 20 meter lang en 8,6 meter breed en in twee ruimtes verdeeld.

De kaasmakerij

De kaasmakerij neemt een prominente plaats in en daarnaast komt er een ruimte voor het pekelen en persen van de kaas. Het lage gedeelte wordt 16,5 m bij 4,6 meter. In de deze ruimte komt de woning voor  kaasmaker, het ketelhuis, losplaats annex weikelder met een kolenopslag. Op de zolderruimte worden de kazen opgeslagen zodat ze voldoende tijd krijgen om te rijpen. De warmte van de stoomketel wordt benut om de temperatuur van de kaasmelk op 29 graden te houden. De eerste jaren wordt er vooral Edammerkaas en weiboter gemaakt en de fabriek draait goed. Personeelsleden waren onder andere Piet de Goede en Krijn Mienis. Het aanbod van de melk en winst vertonen in die jaren een stijgende lijn. In 1916 wordt de fabriek volledig gemoderniseerd. De fabriek wordt een coöperatie en alle toeleverende boeren moeten entreegeld betalen om deze investering te dragen. De productie gaat in de loop van deze jaren omhoog van 1 miljoen naar ruim 2 miljoen verwerkte liters in 1927. In de jaren dertig slaat de landbouwcrisis hard toe. De prijzen voor melk en kaas halveren en verschillende boeren stappen noodgedwongen uit de coöperatie. De fabriek wordt verhuurd aan zetbaas Visser, maar het mag niet baten. Eind jaren dertig wordt de kaasfabriek opgeheven. Het pand komt uiteindelijk in handen van de katholieke Kerk. Het wordt de vestiging voor de kleuterschool, naaischool en verschillende katholieke jeugdverenigingen.

Kaasfabriek “De Hoop"

1989 - de sloop

Aan het eind van de 2e wereldoorlog worden er zelfs tijdelijk inwoners van een bejaardenhuis uit Beverwijk hier ondergebracht. Na de oorlog blijft het pand onderdak bieden aan de kleuterschool en diverse verenigingen waaronder de verkennerij. Later vinden ook de bibliotheek en jongerencentrum de “De Storeyclub ” hier hun stek. In 1989 wordt het pand met haar veelzijdige geschiedenis door de gemeente overgenomen en gesloopt. Hierdoor wordt er ruimte gecreëerd voor nieuwe woningen en het Wilhelminaplein.

Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: Orangeline Uitgeest ® - The Netherlands. ©, Historische Vereniging Oud-Akersloot