MENU

07 april 2021

Agenda jaarvergadering 22 april 2021 en jaarverslag 2019

Zoals ook reeds vermeld in de laatste Nieuwsbrief zal op 22 april 2021 om 20.00 uur via Teams de Jaarvergadering van de HvOA plaatsvinden. U kunt zich vooraf aanmelden via de website. Onderaan deze pagina kunt u uw naam en e-mailadres invullen en versturen. U ontvangt dan digitaal een uitnodiging voor deelname aan deze vergadering. Uw deelname wordt zeer op prijsgesteld. 

Agenda Jaarvergadering 22 april 2021

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Financieel verslag 2019 en 2020

4. Verslag kascontrolecommissie 2019 en 2020

5. Begroting 2021

6. Kascontrolecommissie: de huidige kasconrolecommissie stelt zich nog één

jaar beschikbaar

7. Bestuur mutaties, Ted Mooij aftredend, Ton Dekker aantredend

8. Jaarverslag activiteiten 2020

9. Rondvraag

10. Sluiting

Verslag Jaarvergadering 25 april 2019

Verslag Jaarvergadering van donderdag 25 april 2019

Er zijn 88 leden aanwezig.

De voorzitter Frans Zonneveld opent de vergadering om 20.00 uur met een welkom voor iedereen.

Mededelingen: De voorzitter schetst wat er het afgelopen jaar voor werkzaamheden binnen de vereniging zijn verricht. De avondopenstellingen worden goed bezocht en zullen worden doorgezet. In 2021 bestaat de vereniging 40 jaar en zal de vereniging een speciale uitgave van het jaarboek ‘De Groene Valck’ uitgeven, voorbereidingen zijn in volle gang.

Financieel verslag: De penningmeester licht het verslag toe. Aantal leden: 641.

De Kascontrolecommissie, bestaande uit Peter Kaptein en Nico Pekel, geeft aan dat alle boeken en rekeningen in orde zijn bevonden. Peter Kaptein treedt af, maar blijft reserve. Nico Pekel blijft nog een jaar aan en Nel Kerssens wordt met algemene stemmen als nieuw lid kascontrole gekozen. Zij zal samen met Nico Pekel de penningen voor de jaarvergadering 2020 controleren.

De begroting voor 2019/2020 wordt ter vergadering goedgekeurd. De contributie blijft voor 2019 op 14 euro staan.

Het eerste exemplaar van de Groene Valck 2019 met het levensverhaal van Willem Veldt wordt door de voorzitter onder toezicht van de fotograaf aan hem uitgereikt.

Bestuursverkiezing: Frans Zonneveld wordt met algemene stemmen voor een nieuwe periode als voorzitter herkozen.

Rondvraag: Hier wordt geen gebruik van gemaakt. Na de pauze wordt de DVD ‘Van Sluis tot Boekel’, deel 3, getoond.

Jan Krom, secretaris

 

 

Praat hierover mee:

Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: Orangeline Uitgeest ® - The Netherlands. ©, Historische Vereniging Oud-Akersloot