MENU

13 mei 2020

Jaarboek Historische Vereniging Oud-Akersloot is uit! Superdik en boordevol mooie verhalen

In jaarboek ‘De Groene Valck’, uitgave 2020, waren maar liefst 112 pagina’s nodig om al die mooie verhalen kwijt te kunnen. Verdeelt over zeven prachtige artikelen aangevuld met vele mooie foto’s over Akersloot en haar bewoners.

Siem Deijlen

De familie Deijlen voor de smederij aan het Raadhuisplein

Siem Deijlen vertelt uitgebreid over zijn jeugdjaren op de Sluisbuurt. Over zijn schooltijd, zijn familie, vrienden en zijn arbeidzaam leven. Fluitend gaat Siem door het leven en hij is nog volop actief met zijn vele hobby’s. Aansluitend is er een beknopte Genealogie van de familie Deijlen.

Café De Vriendschap

Vanaf 1980 wordt het café De Vriendschap door Henk en Riet Levering gerund. Vele Akersloters hebben hier hun bruiloft of jubileum gevierd. Vele bekende bands hebben opgetreden en vele kermissen zijn er gevierd. Nog lang is er nagepraat over de bommelding tijdens een optreden van Herman Brood of het legendarische optreden van Doe Maar. Café De Vriendschap was de huiskamer voor verenigingen en vele activiteiten, van solexverhuur tot het Rock & Roll Festival. 

Huis van de Dokter

Het ‘Huis van de Dokter’ op de hoek van de Julianaweg en de Dorpsstraat speelde vele jaren een prominente rol in het dorpsleven. Veel dorpsgenoten zijn bekend met de vier laatste dokters, maar wie woonden er eerder, wie bouwde 150 jaar geleden dit huis, wie bewoond nu het ‘Huis van de Dokter’? 

Lelieteelt in Akersloot

De lelieteelt is vele jaren van grote economische betekenis geweest voor het dorp Akersloot en vele Akersloters zijn jarenlang werkzaam geweest in de lelieteelt. In het artikel ‘Lelieteelt in Akersloot’ wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van de lelieteelt in Akersloot en van degenen die zich bezighielden met de lelieteelt in Akersloot. Er zijn nu nog maar weinig lelies in Akersloot, maar de historie en de mooie verhalen staan voor u op papier.

Commotie in Akersloot

In het voorjaar van 1965 is er grote commotie in Akersloot. De emoties lopen hoog op en het komt zelfs tot een opstootje op straat. Maar ook worden er in de  Tweede Kamer vragen gesteld over de toestand in Akersloot. In het artikel ‘Een dorp in rep en roer’ kunt u de verwikkelingen rond het gedwongen vertrek van kapelaan J. de Boer lezen. 

Dorpsgezichten

Dorpsgezichten deel 4 neemt u mee naar de Buurtweg en de Hoogegeest. U krijgt een mooi beeldverhaal in foto’s van hoe dit stuk Akersloot er halverwege de vorige eeuw uitzag en de vergelijking naar het heden.

Kroniek over 2019

We eindigen het jaarboek met de Kroniek over 2019, met hierin op een rij wat er afgelopen jaar  is gepasseerd in Akersloot. 

Het jaarboek wordt thuisbezorgd bij alle leden. Het jaarboek is ook los verkrijgbaar bij Novy Velzeboer, Julianaweg 40, Akersloot.

Praat hierover mee:

Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: Orangeline Uitgeest ® - The Netherlands. ©, Historische Vereniging Oud-Akersloot