MENU

15 februari 2021

Beeldbank voor Bidprentjes

Op de beeldbank van de Historische Vereniging Oud Akersloot is nu ook een beeldbank te vinden die bidprentjes bevat.

Bidprentjes zijn prentjes die binnen het katholieke geloof uitgedeeld worden ter herinnering aan een bepaalde gebeurtenis. Bijvoorbeeld een doopsel, een eerste communie of een huwelijk, maar vooral bij een overlijden. De bidprentjes voor overledenen (ook wel doodsprentjes genoemd) zijn bedoeld om de nagedachtenis van de overledene levend te houden en mensen op te roepen om te bidden voor zijn of haar ziel. Men bewaarde deze bidprentjes veelal in kerkboeken. We hebben regelmatig oude bidprentjes ontvangen, deze gescand en in de bidprentjesbank geplaatst. Maar we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bidprentjes. Deze ontvangt u na het scannen uiteraard terug.

De voorkant van een bidprentje bestaat van oudsher uit een religieuze voorstelling, bijvoorbeeld een afbeelding van Maria, Jezus of een heilige. Later werd ook wel voor een portret(foto) gekozen van de hoofdpersoon. Op de achterkant van het bidprentje staan gegevens over de persoon waarvoor het prentje is opgemaakt. Het gaat dan om de geboortedatum, geboorteplaats, sterfdatum, begraafplaats en de naam van de partner. Als dat zo is dan zijn die gegevens ook opgenomen in de “bidprentjes”beeldbank. Het prentje bevat vaak ook een oproep tot gebed of een Bijbelse tekst.

De beeldbank met de bidprentjes is te vinden op de website van de Historische Vereniging Oud Akersloot www.oudakersloot.nl via Archieven/bidprentjes of rechtsreeks via de Beeldbank Oud Akersloot www.beeldbankoudakersloot.nl .

Praat hierover mee:

Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: Orangeline Uitgeest ® - The Netherlands. ©, Historische Vereniging Oud-Akersloot