MENU

Oude Vrouwenhuis te Akersloot

In de tweede helft 19e eeuw werden de armen en behoeftigen in Akersloot bedeeld door kerkelijke organisaties. In Akersloot was de Diaconie en het Katholieke Armenfonds actief. Het gemeentelijke burgerlijke armenfonds verdeelde het geld tussen deze twee fondsen. Het burgerlijke armenfonds deed van alles om proberen wat extra inkomsten te krijgen, er werd zelfs een “armenstier” gekocht, maar de opbrengst was geen vetpot.

Foto van de eerste steen afkomstig uit het “oude vrouwenhuis”. De eerste steen is door de eigenaar van het pand tijdens de sloop geschonken aan de historische vereniging “Oud Akersloot”

15 juli 1904, de eerste steen

Als de werkgelegenheid in die periode weer wat toeneemt, daalt het aantal armen. Toch blijkt dat er in het begin van de 20e eeuw behoefte is aan een “oude vrouwenhuis” met gelegenheid tot ziekenverpleging. Het voorstel wordt gedaan door het Burgerlijk Armenbestuur aan de gemeenteraad. En met succes de gemeenteraad gaat akkoord. De kosten inclusief inventaris worden begroot op f 3000,-  Burgemeester Hennes wil een stuk grond naast zijn woning aan de Julianaweg verkopen en niets staat de bouw nog in de weg. Toch duurt nog ruim een jaar voordat de eerste steen op 15 juli 1904 wordt gelegd door het Burgerlijk Armbestuur.

Het vrouwenhuis - de indeling

Het oude vrouwenhuis (Julianaweg 5) was als volgt ingedeeld: een woonkamer, keuken, toilet, 3 slaapkamers met gang en een washok. In de archieven wordt het jaarlijkse wel en wee van de bewoners en financiën vermeld. Hieruit blijkt dat ook Akersloters die tijdelijk behoefte hebben aan woonruimte een kamer in het armenhuis krijgen toebedeeld. In 1924 wordt vergaderd door het armenbestuur en dan blijkt dat de behoefte tot inwoning steeds minder wordt. Alleen weduwe Scheepbouwer woont dan nog in het oude vrouwenhuis. Ze krijgt enkele maanden de tijd om andere woonruimte te zoeken. Toch weet ze deze periode een paar jaar  op te rekken  tot de verkoop van het pand in 1927. Timmerman Krom koopt het huis voor f 2100,-. Het interieur brengt nog f 32,50 op. Het overgebleven bed, matras en toebehoren word aan een behoeftige gegeven. Later krijgt het pand een winkelbestemming. Van kruidenierswinkel uitgegroeid tot supermarkt en nog weer later bloemenwinkel. Enige jaren geleden is het pand gesloopt en is er een nieuw woonhuis voor in de plaats gebouwd.

Foto van de bewoonsters van het “oude vrouwenhuis” die voor het pand poseren. Ook verschillende Akersloters zijn nieuwsgierig en poseren voor de fotograaf.

Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: Orangeline Uitgeest ® - The Netherlands. ©, Historische Vereniging Oud-Akersloot