MENU

Raadhuizen in Akersloot

Akersloot was tot 1823 een ambachtsheerlijkheid en werd vanaf die tijd  een gemeente. De eerste burgemeester was Schoehuizen (1823). Het eerste gemeente- of raadhuisje, aan het toen al genoemde Raadhuisplein (zie foto 1), stamt  mogelijk uit die tijd. Het was zeer klein en het comfort voor het weinige personeel was waarschijnlijk gering.

Akersloot telde in die jaren ongeveer 1100/1200 inwoners. De  gemeentelijke werkzaamheden waren beperkt, veel wetgeving was er nog niet.

Te klein

In 1922 is het oude kleine raadhuisje bouwvallig en veel te klein

 

Aanpassingen

De toenmalige gemeente secretaris van Gent kreeg een idee om van de overbodige schoollokalen die achter het raadhuisje stonden een nieuw raadhuis te maken.  Wel moeten er aanpassingen komen, zoals  een toiletgroep, een burgemeesterskamer en werkruimten.

Architect  Weischenborn ontwikkelde de plannen en de Akersloter aannemers waren N. Blokker en G. Overpelt. De totale aanneemsom bedroeg FL 5150,-

Kom daar nu maar eens om! Het werd een leuk raadhuis (zie foto 2), het oude raadhuisje werd daarna gesloopt.  Op de foto kun je zien waar het raadhuisje heeft gestaan, dit is net  achter het stalen hekwerk.

Uitbreiding

Maar de gemeentelijke werkzaamheden breiden zich vanaf 1950 flink uit.  Steeds meer personeel is nodig en de ruimte wordt opnieuw te klein.  In 1961 is het nieuwe raadhuis klaar en staat op de foto  (foto 3) te blinken. Zichtbaar zijn ook de twee oude schoollokalen die ook bij het raadhuis waren toegevoegd.  Halverwege de jaren negentig zijn er weer plannen.

Er komt weer een nieuw gemeentehuis om het steeds grotere personeelsbestand te kunnen huisvesten volgens de geldende ARBO-eisen. Door samenvoeging met Limmen en Castricum hebben de ambtenaren maar kort van dit nieuwe gemeentehuis kunnen genieten.

Raadhuisplein

Toen de ambtenaren naar Castricum waren vertrokken, kreeg het pand een nieuwe bestemming. Eerst als kantoor van woningbouwvereniging “Liak” later gefuseerd tot “De Wonerij”. Nu heeft het als nieuwe bestemming een kinderdagverblijf.

Van dit laatste gemeentehuis is geen foto afgedrukt, maar als u het wilt zien, het staat nog steeds  aan het  Raadhuisplein. Want dat……. is gebleven.

Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: Orangeline Uitgeest ® - The Netherlands. ©, Historische Vereniging Oud-Akersloot