MENU

Smederij op heilige plaats

Het voornaamste  buurtschap van Akersloot was  “De Buurt of Kerkbuurt” gelegen op het hoogste punt van de strandwal. Hier stond al vroeg een kerk en daarvoor was het vermoedelijk al een “heilige plaats”. Op deze heilige plaats werd vanaf 1170 het recht verkregen om de doden begraven. Rond 1357 wordt hier een nieuwe kerk gebouwd met een zeer hoge stenen toren. Waarschijnlijk had Akersloot toen een van de hoogste kerktorens van Holland. Akersloot verarmt en het noodzakelijk onderhoud wordt steeds maar uitgesteld. In 1652 stort met een donderend geraas de kerktoren in, enkele schapen worden bedolven onder de brokstukken. De kerk wordt verkleind en weer wat opgelapt. In 1836 wordt de huidige protestantse kerk in Waterschapstijl gebouwd. Hiervoor zijn stenen, afkomstig van de oorspronkelijke kerk, gebruikt.
Ook woonden rondom deze kerk de notabelen, zoals de schout en de dorpsarts. Maar ook de middenstand had hier zijn nering.

De oude smederij

Op de foto ziet u de oude smederij afgebeeld. Op deze plaats is nu de fietsenwinkel van Melker. Deze oude smederij heeft 17e eeuwse kenmerken en is afgedekt met een rieten dak. Het pand dat u nog op de foto ziet is dus al eeuwenoud. Voor de smederij poseert Smid Deijlen met zijn familie. Achter deze smederij stond een schuur die lange tijd als schuilkerk werd gebruikt. In de schuilkerk werden katholieke missen gehouden. De gelovige werden door de “klopjes” gewaarschuwd als er een kerkdienst was.  Bekende Akersloter ”klopjes” waren Ariantje en Dieuwertje Gerrits. Later betaalden de katholieken forse bedragen om in het geniep hun kerkdiensten te mogen houden.

Stolpboerderij de Buurthoeve

Naast de smederij ziet u stolpboerderij de Buurthoeve. Deze boerderij is vermoedelijk rond 1650 gebouwd. De voorgevel en zijgevel zijn vernieuwd en van latere datum, maar het grootste gedeelte van de boerderij is al eeuwenoud. De kapconstructie is opgebouwd uit eikenhout. Dit eikenhout is door de eeuwen heen “versteend”. Hierdoor is het hout zo hard geworden dat het vrijwel nog onmogelijk is om er een spijker in te slaan. Schuin tegenover de Buurthoeve staat de voormalige brandweerkazerne. Voordat de brandweer hier haar onderkomen vond was hier het “schuthok”. Loslopend vee werd hier verzameld en de eigenaar mocht het vee, uiteraard tegen betaling, weer meenemen. Op de plaats van het “schuthok” wordt later de brandweerkazerne gebouwd. De kazerne was ook enige tijd voorzien van een politiecel. Inmiddels heeft de brandweer een riant onderkomen aan de Roemersdijk. De Buurthoeve heeft al jaren geen agrarische functie en ook de smederij is verdwenen. Maar de historie is bijna nog voelbaar hier op de Kerkbuurt.

Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: Orangeline Uitgeest ® - The Netherlands. ©, Historische Vereniging Oud-Akersloot