MENU

verslag opgraving buurtweg

Een belangrijke opgraving heeft in de jaren 2002, 2003 en 2005 in Akersloot plaatsgevonden aan de Buurtweg in de moestuin naast perceel nummer 9. Daar hebben leden van de A.W.N. Zaanstreek/Waterland e.o. en (later) van onze vereniging opgravingen verricht waarbij veel materiaal naar boven is gebracht. 

In een welwaterput werd een complete 17e en 18e eeuwse afvalplaats aangetroffen die vermoedelijk lange tijd in gebruik is geweest. Op een diepte van 1.80 m. kwam een groot aantal bijna complete borden, schalen, kamerpotten en kandelaars te voorschijn, waaronder verschillende  stukken majolica- en faience-aardewerk uit Italië. Tussen het puin werden ook oudere en jongere aardewerkfragmenten aangetroffen, zoals ijzertijdscherven, kogelpotscherven, fragmenten van steengoed uit de 14e en 15e eeuw, een deel van een sgraffitobord en fragmenten van Nederrijns aardewerk uit de 18e eeuw.
 

Afvalkuilen

Bij de opgraving in 2005 zijn diverse afvalkuilen ontdekt uit verschillende tijdsperioden. Ook zijn er enkele waterputten gevonden van het bijenkorftype.
De vondsten van duur sieraardewerk tonen aan dat ze vermoedelijk hebben toebehoord aan welgestelde Akersloters. 

De vondsten zijn onder leiding van de stadsarcheoloog van Zaanstad, de heer P. Kleij, geïnventariseerd en gerubriceerd. 
Van dit onderzoek zal binnen afzienbare tijd een uitgebreid verslag worden gepubliceerd.
De vondsten liggen nu nog in het onderkomen van A.W.N. Zaanstreek te Zaandijk maar zullen te zijner tijd worden overgebracht naar het provinciale depot  Mercurius te Wormerveer.

Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: Orangeline Uitgeest ® - The Netherlands. ©, Historische Vereniging Oud-Akersloot