MENU

Transformatorhuisjes

Op 27 april 1917 komt de directeur van de PEN tezamen met zijn  hoofdingenieur  voor een gesprek op het gemeentehuis. Ze worden ontvangen door burgemeester Hennes, wethouder Groot en enkele raadsleden. Ze hebben tekeningen en een uitgewerkte begroting mee voor de aanleg van een Akersloots elektriciteitsnetwerk inclusief straatverlichting.

De aanleg

Het elektriciteitsnetwerk zal door de PEN worden aangelegd en daarna worden overgedragen aan de gemeente. Hiervoor wordt een eigen Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf opgericht. Voor het netwerk zijn drie transformatorhuisjes nodig.. Deze trafohuisjes worden gebouwd aan de Sluisweg, Kerkdijk ( nu Dorpsstraat ter hoogte van garage Akersloot) en de Boekelerweg (tegen over de huidige jachthaven Laamens). Tussen deze trafohuisjes wordt de 10.000 Kv hoogspanningsleiding aangelegd. Deze leiding volgt ongeveer het tracé waar nu Geesterweg loopt. Het hoogspanningsnet  en de drie trafohuisjes blijven wel in eigendom van de PEN. In de straten worden de 250 palen geplaatst waaraan de stroomdraden en verlichting worden opgehangen. In totaal bedragen de aanlegkosten  F 17600,-. Vanwege de eerste wereldoorlog is er een schaarste aan koper en wordt er ijzerdraad gebruikt voor het stroomtransport. Ongeveer 9000 kg draad in verschillende dikten wordt er toegepast. Iedere woning krijgt een eigen meter. De aanleg van lichtpunten in de woning is voor rekening van de bewoners zelf. Op 24 november 1917 wordt het netwerk onder spanning gezet. Al om het al een grote vooruitgang voor de bewoners, want de petroleumlampen en kaarsen kunnen de kast in.

De architect

De trafohuisjes zijn ontworpen door architect Han van Loghem In 1909 studeerde van Loghem af aan de technische Hogeschool Delft. Direct daarna vestigde hij zich als zelfstandig architect in Haarlem.

Van Loghem kreeg al direct een groot aantal opdrachten, waaronder veel utiliteitsbouw. Vooral de Kennemer Electriciteits Maatschappij (onderdeel van de PEN) was een belangrijke opdrachtgever, waarvoor hij tussen 1914 en 1919 in geheel Noord-Holland zo'n tachtig transformatorhuisjes ontwierp. Voor deze gebouwtjes gebruikte hij niet één vast model, maar voor iedere locatie tekende hij een aan de omgeving aangepast ontwerp. Een deel van Van Loghems werk uit zijn beginperiode was duidelijk beïnvloed en geïnspireerd door de architect H.P. Berlage. Voor de kern Akersloot wordt èèn trafohuisje ontworpen, welke drie maal wordt uitgevoerd. In Akersloot is alleen het trafohuisje aan de Sluisweg nog aanwezig. Dit trafohuisje is niet meer als zodanig in gebruik en geniet nu een monumentale status.

Hoogspanningsleiding ter hoogte van de kruising Roemersdijk- Julianaweg. De woning rechts is later gesloopt ten behoeve van de aan te leggen Geesterweg.

Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: Orangeline Uitgeest ® - The Netherlands. ©, Historische Vereniging Oud-Akersloot